Blog

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Beneficii membri

AFILIEREA CINOA
 • prin afilierea ACOAR la CINOA se intermediază figurarea comercianților din ACOAR în directorul comercianților internaționali de pe site-ul CINOA, crește vizibilitatea comerciantului și recunoașterea sa la nivelul breslei internaționale.

 • figurarea în registrul CINOA atestă alinierea comerciantului la standardele de calitate, expertiză și integritate impuse de CINOA, crescând încrederea cumpărătorilor.

 • creșterea vizibilității provoacă un impact pozitiv asupra posibilității de vânzare a obiectelor, cu obțiunea comercializării obiectelor de artă prin intermediul platformei CINOA.

Acces la conferințe, comunicare și perfecționare profesională
 • participarea la evenimentele organizate de ACOAR și/sau CINOA, stabilind un cadru de dezbatere și soluționare a unor probleme legate de comerțul cu artă.

 • lărgirea ariei de informare, descoperirea de noi perspective, stabilirea/ întărirea de relații cu alți comercianți/instituții, acces la colecționari și grupe de interes.

 • dezvoltarea unor standarde de calitate, expertiză și integritate în comerțul cu artă, în acord cu cele impuse de CINOA și aderarea la aceste standarde.

 • apartenența la un grup de interes comun și folosirea schimbului de experiență în vederea perfecționării profesionale

Reprezentarea în instanță a interesului de breaslă
 • asociația acționează ca reprezentant legal al comercianților în instanțe atunci când este vizat un interes comun al breslei, cu o forță sporită de numărul de agenți ai căror interes îl urmărește

 • crearea unui organism de comunicare unitară, ce să poată beneficia de expertiza tuturor membrilor

 • creșterea puterii de argumentare și influențare decizională prin  vizibilitatea sporită a breslei și nivelul de reprezentare pe care asociatia îl deține în această piață

Cadru de mediere a diferențelor între membri sau între membru ACOAR și alți comercianți externi
 • asociația isi asumă rolul de intermediar în relațiile dintre membrii ACOAR, putând acționa ca mediator în cazul apariției de conflicte, având ca responsabilitate soluționarea cazurilor întru beneficiul comun al comercianților cu obiecte de artă și cu respectarea valorilor conform statutului ACOAR

 • stabilirea de principii ce să guverneze relațiile dintre diferiții comercianți și asigurarea aderării comercianților la aceste standarde de conduită prin apartenența lor la ACOAR.